Obsah

Pravidla návštěv od 29.3.2021

Typ: ostatní
Od 29.3.2021 jsou znovu povoleny návštěvy klientů za níže uvedených pravidel. Prosím o jejich prostudování.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

U PRAMENE LOUNY S PLATNOSTÍ OD 29. 3. 2021

1.     Návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2  s negativním výsledkem a doloží o tomto doklad!

2.     Návštěva bude umožněna osobě, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad. Doklad Vám vystaví Váš praktický lékař.

3.     Návštěva bude umožněna osobě, která předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování, od kterého uplynulo 14 dní.

4.     Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

5.    Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou zakázány!

6.     V případě, že splňujete výše uvedené podmínky, objednejte se  prosím na návštěvu předem telefonicky u sociálních pracovnic na

tel. číslo 734 583 333 od pondělí do pátku od 9.00 hod. do 11.00 hod. nebo od 13.00 hod. do 15.00 hod.

7.     Návštěvy budou probíhat od pondělí do pátku v odpoledních hodinách od 13.00 hod. do 16.00 hod.  O Velikonocích od 2. 4. 2021 do

5. 4. 2021 budou návštěvy každý den od 13.00 hod. do 16.00 hod.

8.     Návštěvy budou umožněny maximálně na 30 min. a to dvě osoby (vč. dětí)  na klienta. Na dítě se také vztahuje povinnost doložení negativního výsledku testu. Návštěvu u jednoho klienta lze uskutečnit

1x za 10 dní.

9.     Na návštěvu se prosím dostavte vždy 10 min. před smluveným časem návštěvy. Tento čas bude věnován k vyřízení formalit (předložení certifikátu o očkování, výsledku testu, měření teploty, použití dezinfekce a vypsání čestného prohlášení). Vyčkejte prosím před hlavním vchodem do domova, kde si Vás vyzvednou sociální pracovnice, které pomohou recepční s vyřízením formalit.

10.   Návštěva bude probíhat v klubovně domova (přízemí). Imobilní klient bude přivezen personálem v dohodnutý čas.

11.    Během návštěvy prosím dodržujte všechna hygienická opatření, řiďte se instrukcemi zaměstnanců domova. V případě porušení bude návštěva předčasně ukončena.

 

V Lounech 24. 3. 2021

 

Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace.

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

 

                                                                            Bc. Černá Jana

                                                                            ředitelka DSUP


Vytvořeno: 24. 3. 2021
Poslední aktualizace: 24. 3. 2021 19:15
Autor: