Obsah

Naši věrní sponzoři a přátelé domova

Domovu pro seniory přispívají také sponzoři. Jsou to lidé, kteří znají podmínky domova a ochotně přispívají dle potřeby a vycházejí našemu domovu vstříc.

Klienti domova a zaměstnanci domova upřímně děkují všem, kteří investují do našeho domova čas a peníze.

Přejeme sponzorům zdraví, úspěch a pohodu.

MK Market, Praha

2P Servis, Sušice

 

Město Louny Město Louny - Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny (mulouny.cz) pravidelně každým rokem poskytuje Domovu pro seniory U Pramene Louny provozní příspěvek, který tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platky hrazené v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské Unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hodpodářského zájmu ze dne 20.12.2011 č.2012/21/EU.

Další součástí vyrovnávací platby je pravidelná dotace Ústeckého kraje Ústecký kraj: Titulní stránka (kr-ustecky.cz) v rámci  dotačních programů Podpora sociálních služeb, Podpora vybraných sociálních služeb, Podpora vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2, POSOSUK 3.