Obsah

Domov pro seniory U Pramene Louny je příspěvkovou organizací města Loun.

Domov pro seniory U Pramene Louny poskytuje dvě služby:

 

 • Domov pro seniory - identifikátor: 2103509

Domov pro seniory Domov pro seniory  

 

 • Domov se zvláštním režimem - identifikátor: 3091711

Domov se zvláštním režimem

 

PREZENTACE DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

„ Pomáháme důstojně žít, plánovat budoucnost a přijmout potřebnou pomoc.“

 

PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Uznávání hodnoty a dodržování práv uživatelů

Pracovníci dbají na to, aby nedocházelo k porušování práv uživatelů a respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení nebo náboženství.

 • Respektování volby a svobodného rozhodování uživatelů

Pracovníci respektují svobodné rozhodování uživatelů týkající se poskytovaných služeb, odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoj k různým oblastem života.

 • Individuální přístup a flexibilita

Služby jsou v nejvyšší možné míře přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů a podmínkám domova.

 • Odbornost

Pracovníci jsou vzděláváni pro práci se seniory .

 • Kvalita a kontrolovatelnost

Kvalita poskytovaných služeb je sledována vedoucími pracovníky v zařízení, zřizovatelem zařízení, hodnocena odbornými a nezávislými orgány /inspekce/ a jsou vyhodnocovány připomínky a stížnosti.

 • Partnerství a spolupráce

Pracovníci jednají s uživateli služeb na principech partnerství a spolupráce.

Spolupracují s jejími rodinnými příslušníky, dalšími odborníky, veřejnou správou a veřejností.

 

NAŠE ZÁSADY

 • Rovný přístup ke všem klientům

 • Respektování lidské důstojnosti

 • Podpora nezávislosti a soběstačnosti

 • Respektování osobnosti, názorů a přání klienta s profesionalitou