Obsah

ŽÁDOST DO DOMOVA PRO SENIORY

 

K přijetí žádosti do domova pro seniory je potřeba přinést:

  • vyplněnou žádost
  • dotazník soběstačnosti žadatele
  • souhlas žadatele ke zpracování osobních údajů.

 

Pokud žadatel do žádosti uvedl kontaktní osobu (děti, manžel/ka, bratr, sestra aj.), tak také souhlas se zpracováním údajů kontaktní osoby, který kontaktní osoba podepíše. 

 

ŽÁDOST - DOMOV PRO SENIORY