Pro zvětšení písma podržte klávesu CTRL a stiskněte klávesu                + zvětšení a - zmenšení  

 

 

Domov pro seniory U Pramene Louny je příspěvkovou organizací města Loun.

Posláním domova je poskytnout nepřetržitou péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči jiné osoby.

Dále se poskytují služby osobám,které nepotřebují pravidelnou péči jiné osoby,potřebují péči úměrnou svému věku a zdravotnímu stavu.

    

 


 

Tohoto milého poděkování za péči se dostalo personálu z oddělení se zvláštním režimem. 

Bohužel se často nestává, že lidé z domova odchází do domácího prostředí. V tomto 

případě se stal "malý" zázrak a pán byl schopen se vrátit zpátky domů. 

Personál Domova je za to nesmírně rád a děkuje za tak pěknou chválu.