Obsah

Domov se zvláštním režimem

Kapacita DZR je 16 lůžek.

Počet pokojů je 6:

- 2 jednolůžkové,

- 2 třílůžkový

- 2 čtyřlůžkové

 

Prostor pro poskytování této služby se nachází v přízemí budovy blízko vstupní haly, prodejny potravin, rehabilitace, kanceláří ředitelky, vedoucích sester, sociálních pracovnic a zahrady.

V zařízení je k dispozici sesterna, sklad prádla a čistící místnost. Koutek s televizí, který bude sloužit i jako prostor pro společné pohoštění, hry a jiné aktivity.

Prostor je plně bezbariérový.

Uživatel je do DZR přijat na základě žádosti. Po posouzení vhodnosti umístění na DZR je uživatel přijat nebo zařazen do evidence žadatelů o DZR, který je určen jen pro občany trpící chronickým duševním onemocněním od 45 let věku.

Uživateli budou poskytovány služby, které se odvíjejí od smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Trvalá a celodenní péče zdravotnického a ošetřujícího personálu je samozřejmá dvakrát v týdnu dochází do domova praktický lékař, který na základě smluvního vztahu poskytuje v domově lékařskou péči, dále dochází  také psychiatr.

Uživatel DZR může využít všech aktivit v DSUP, jsou mu poskytnuty rehabilitační a ergoterapeutické služby vhodné pro klienty DZR.

Návštěvy jsou časově neomezené. Návštěvy se mohou uskutečnit ve společných prostorách i na pokojích.

Při zhoršení zdravotního stavu je personál maximálně nápomocen při převozu do nemocnice nebo převozu na ošetření mimo domov.

V domově je k dispozici prodejna potravin, kadeřnický salon a pedikúra.

Ošetřovatelská péče je definována individuálním plánem. Každému uživateli je k dispozici klíčový pracovník.

Rozsah péče je definován dle stupně příspěvku na péči a momentálním zdravotním stavem uživatele.

 

Technické zázemí domova:

- bezbariérový přístup

- polohovací lůžka na elektrický pohon

- noční stolky s výškově nastavitelnou jídelní deskou

- televize

- koulpelna se sprchovým koutem

- vana s možností perličkových koupelí

- zvedák pro imobilní nebo částečně imobilní klienty

- zástěny

- lednice

- tabletový výdej stravy přepravované ve vyhřívaných vozech

- antidekubitní pomůcky

- antidekubitní matrace