Obsah

Přijetí do domova

Pro přijetí do našeho domova je důležité podání žádosti.

Formulář žádosti si můžete vyzvednout osobně u nás v domově nebo si ho můžete stáhnout na těchto internetových stránkách . Je na stránkách umístěn ve formátu pdf i ve wordu.

Vyplněnou a podepsanou žádost s vyjádřením lékaře na poslední stránce žádosti předá budoucí klient ředitelce domova nebo sociální pracovnici.

Poté je písemně informován o schválení žádosti a může být do domova přijat.

V případě, že není v domově volné místo je zařazen do evidence žadatelů o pobyt v našem domově.

Přijetí do domova schvaluje ředitelka DSUP, která se řídí pravidly RM Louny č. P6/2007

 

Přijetí do domova a poskytnutí ústavní sociální služby se odvíjí od smlouvy o poskytnutí sociální služby , která je uzavřena mezi uživatelem a poskytovatelem.

Pobyt v domově si uživatel naplánuje spolu s klíčovým pracovníkem v individuálním plánu.

 

Poskytnutí pobytové služby se vylučuje, jestliže

  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
  • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • Žadatel již dříve v domově pobýval, ale pro nepřizpůsobivé chování s ním byla ukončena smlouva o poskytnutí sociální služby.

 

Před přijetím nebo v době podání žádosti a zařazení do pořadníku provede sociální pracovnice šetření v místě bydliště žadatele, pokud s tím bude žadatel souhlasit.

 

Pro kvalitní službu již v začátcích naší spolupráce s budoucím uživatelem je dobré, abychom byli v kontaktu i s rodinnými příslušníky a konzultovali s nimi budoucí poskytování služby.

Vedení domova a všichni zaměstnanci vítají spolupráci rodinných příslušníků s námi ,za společným cílem, spokojeného pobytu uživatele v našem domově.

Pokud je rodinná situace taková, že přání uživatele je jiné než přání rodinných příslušníků , respektují zaměstnanci domova vždy a za každých okolností přání uživatele.