Obsah

Aktualizovaná pravidla pro návštěvy v DSUP

Typ: ostatní
Vzhledem k tomu, že 15.1.2021 ukončilo svoji činnost Antigenní odběrové centrum na Dětské pohotovosti, zveřejňujeme aktualizovaná pravidla pro návštěvy.
Antigenní test je možné absolvovat u společnosti Aeskulab na poliklinice Louny.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

U PRAMENE LOUNY S PLATNOSTÍ OD 18. 1. 2021

1.      Návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2  s negativním výsledkem a doloží o tomto doklad!

2.      Návštěva bude umožněna osobě, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad. Doklad Vám vystaví Váš praktický lékař.

3.      Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor je dostupný v lékárnách. Používejte prosím nepoškozený a ne příliš dlouho používaný respirátor.

4.      Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou zakázány!

5.      Domov pro seniory U Pramene Louny testování neprovádí. Testy je možné si nechat udělat u společnosti AeskuLab na Poliklinice v Lounech.

6.      V případě, že splňujete výše uvedené podmínky, objednejte se  prosím na návštěvu předem telefonicky u sociálních pracovnic na

tel. číslo 734 583 333 od pondělí do pátku od 9.00 hod. do 11.00 hod. nebo od 13.00 hod. do 15.00 hod. Objednávat na návštěvy se můžete od středy 6. 1. 2021.

7.      Návštěvy budou probíhat každý den v odpoledních hodinách od 13.00 hod. do 16.00 hod.

8.      Návštěvy budou umožněny maximálně na 30 min. a to dvě osoby (vč. dětí)  na klienta. Na dítě se také vztahuje povinnost doložení negativního výsledku testu. Návštěvu u jednoho klienta lze uskutečnit 1x za 10 dní.

9.      Na návštěvu se prosím dostavte vždy 10 min. před smluveným časem návštěvy. Tento čas bude věnován k vyřízení formalit (předložení výsledku testu, měření teploty, použití dezinfekce a vypsání čestného prohlášení). Vyčkejte prosím před hlavním vchodem do domova, kde si Vás vyzvednou sociální pracovnice, které pomohou recepční s vyřízením formalit.

10.    Návštěva bude probíhat v klubovně domova (přízemí). Imobilní klient bude přivezen personálem v dohodnutý čas.

11.    Během návštěvy prosím dodržujte všechna hygienická opatření, řiďte se instrukcemi zaměstnanců domova. V případě porušení bude návštěva předčasně ukončena.

 

V Lounech 22. 1. 2021

 

Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace.

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

 

                                                                            Bc. Černá Jana

                                                                            ředitelka DSU


Vytvořeno: 22. 1. 2021
Poslední aktualizace: 22. 1. 2021 14:11
Autor: