Obsah

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Azylového domu je poskytování pobytové sociální služby na přechodnou dobu, která pomáhá ženám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Do Azylového domu jsou přijímány osamělé ženy bez přístřeší ve věku od 40 do 65 let.

 

KAPACITA

Kapacita poskytované sociální služby je 9 lůžek. Smlouva je uzavírána zpravidla na 3 měsíce až 1 rok s tím, že uživatelka aktivně řeší svou sociální situaci za pomoci sociální pracovnice. Navazující sociální službou je Domov pro seniory U Pramene Louny, který poskytuje soc. službu uživatelům, kteří dosáhli věku 65 let.

 

CÍLE SLUŽBY

 • dosažení stabilního finančního příjmu

 • podporovat začlenění zpět do společnosti

 • odchod uživatelek do návazného bydlení

 • zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu uživatelek

 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce

 

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

 • Poskytnutí ubytování

 • Poskytnutí podmínek pro přípravu stravy

 • Poskytnutí podmínek pro celkovou hygienu

 • Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 

Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • Vyhledávání kontaktů na různá zařízení (lékařská zařízení, úřady, ubytovny) dle potřeb uživatelky

 • Pomoc s vyřízením a základní orientací v systému sociálních dávek

 • Zprostředkování návazných sociálních služeb (pomoc s podáním žádostí do pobytových zařízení)

 • Možnost bezplatného využití telefonu k vyřízení běžných záležitostí (získání práce, ubytování, lékař, úřady, kontakt s rodinou)

 • Zasílání pošty uživatelce na adresu AD

 • Pomoc se zajištěním lékařské péče ( vyhledání zdravotnického zařízení, pomoc při evidenci)

 • Pomoc při hledání a udržení pracovního uplatnění

 • Finanční plánování a základní dluhové poradenství

 • Poskytnutí přístupu k TV

 • Možnost účastnit se akcí pořádných DSUP

 • Pomoc při komunikaci s rodinou, obnovení vztahů

 • Dostupná péče psychologa

 

SLUŽBU NEMŮŽEME POSKYTNOUT

 • Osobě, která nespadá do cílové skupiny

 • Z důvodu plné kapacity

 • Osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení

 • Osobě, která potřebuje péči druhé osoby a bezbariérovost.

 

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Azylový dům je umístěn v okrajové části města. Je dobře dostupný z centra města autobusovou dopravou MHD, kdy zastávka MHD se nachází před vchodem do DSUP.

 

Sociální služba je poskytována na adrese:

Azylový dům při Domově pro seniory u Pramene Louny

Rakovnická 2502

440 01 Louny

Telefon: 415 654085

E- mail: azylovydum@domovd.cz

Služba je poskytována celoročně a nepřetržitě