Obsah

Pravidla pro návštěvy v DSUP Louny

Typ: ostatní
S platností od 14.12.2020 bude umožněno uskutečnit návštěvu klienta v DSUP Louny za níže uvedených pravidel. Prosím o jejich pečlivé prostudování.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

U PRAMENE LOUNY

1.      Návštěva bude umožněna osobě, která absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2  s negativním výsledkem a doloží o tomto doklad!

2.      Návštěva bude umožněna osobě, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad. Doklad Vám vystaví Váš praktický lékař.

3.      Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor je dostupný v lékárnách. Používejte prosím nepoškozený a ne příliš dlouho používaný respirátor.

4.      Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou zakázány!

5.      Antigenní test je možné provést u nás v domově :

  • pondělí 14. 12. 2020, středa 16. 12. 2020,  pátek 18.12. 2020
  • pondělí 21. 12. 2020,  středa 23.12. 2020
  • pondělí 28.12. 2020,  středa 30.12. 2020      

                  vždy od 9.00 hodin do 10.30 hodin

6.      V případě, že splňujete výše uvedené podmínky objednejte se  prosím na návštěvu předem telefonicky u sociálních pracovnic.

Tel. číslo 734 583 333 od pondělí do pátku od 9.00 hod. do 11.00 hod. nebo od 13.00 hod. do 15.00 hod.

7.      Návštěvy budou probíhat od pondělí do pátku  v odpoledních hodinách od 13.00 hod. do 16.00 hod.

  • o vánoční svátky 24. 12. 2020, 25. 12. 2020, 26. 12. 2020 ve stejných časech  (od 13.00 hodin do 16.00 hodin)
  • mezi svátky 28. 12. 2020 až 30.12. 2020 ve stejných časech (od 13.00 hodin do 16.00 hodin)
  • rozpis na leden 2021 zveřejníme mezi svátky

8.      Návštěvy budou umožněny maximálně na 30 min. a to dvě osoby (vč. dětí)  na klienta. Na dítě se také vztahuje povinnost doložení negativního výsledku testu. Návštěvu u jednoho klienta lze uskutečnit 1x za 14 dní.

9.      Na návštěvu se prosím dostavte vždy 15 min. před smluveným časem návštěvy. Tento čas bude věnován k vyřízení formalit (předložení výsledku testu, měření teploty, použití dezinfekce a vypsání čestného prohlášení). Vyčkejte prosím před hlavním vchodem do domova, kde si Vás vyzvednou sociální pracovnice, které pomohou recepční s vyřízením formalit.

10.    Návštěva bude probíhat v klubovně domova (přízemí). Imobilní klient bude přivezen personálem v dohodnutý čas.

11.    Během návštěvy prosím dodržujte všechna hygienická opatření, řiďte se instrukcemi zaměstnanců domova. V případě porušení bude návštěva předčasně ukončena.

 

V Lounech 9. 12. 2020

Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace.

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

 

                                                                            Bc. Černá Jana

                                                                            ředitelka DSUP

 


Příloha

Vytvořeno: 10. 12. 2020
Poslední aktualizace: 10. 12. 2020 10:14
Autor: