Obsah

Workshop

V úterý se v našem domově poprvé uskutečnil workshop s malířem Pavlem Lakomým. I přes nervozitu z neznámého se všichni zúčastnění zapojili a pod vedením pana Lakomého vytvořili originální obrázky kreslené křídou.