Obsah

 

Pozor změna od 1.11.2019

- žadatelé od 65 let věku

- s Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence

Žádost na oddělení se zvláštním režimem

K přijetí žádosti do domova se zvláštním režimem je potřeba přinést vyplněnou žádost, lékařské vyjádření, souhlas žadatele ke zpracování osobních údajů.

Pokud žadatel do žádosti uvedl kontaktní osobu (děti, manžel/ka, bratr, sestra aj.) tak také souhlas se zpracováním údajů kontaktní osoby, který kontaktní osoba podepíše. 

 

Žádost do domova se zvláštním režimem

Souhlas se zpracováním osobních údajů - žadatel

Souhlas se zpracováním osobních údajů - kontaktní osoba žadatele

 

     žádost  žádost

 

 lékař žádost