Obsah

Žádost o umístění

S žádostí je nutno dodat také souhlas - žadatele.

Pokud žadatel chce v žádosti uvést kontakt na někoho z rodiny nebo známých je nutné dodat také 

souhlas kontaktní osoby. 

 

Žádost o umístění

Souhlas se zpracováním osobních údajů - žadatel

Souhlas se zpracováním osobních údajů - kontaktní osoba

 

Žádost

Žádost o umístění  Žádost o umístění

 

Souhlas - žadatel 

souhlas žadatel souhlas žadatel

souhlas žadatel

 

Souhlas - kontaktní osoba

souhlas kontakt souhlas kontakt

souhlas kontakt