Obsah

Žádost o umístění

S žádostí je nutno dodat také souhlas - žadatele a lékařské vyjádření.

Pokud žadatel chce v žádosti uvést kontakt na někoho z rodiny nebo známých je nutné dodat také 

souhlas kontaktní osoby. 

 

Žádost o umístění

Souhlas se zpracováním osobních údajů - žadatel

Souhlas se zpracováním osobních údajů - kontaktní osoba žadatele

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

 

Žádost

Žádost o umístění  Žádost o umístění

 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu